Tu

Tu
Tu
Ho Chi Minh

I am a third year English Linguistic student.

Tôi là sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh.

Interpreter
21
Female
English, Vietnamese
Tour guide, PG
Bachelor's degree in English Linguistic
1
0.0
0.0

2 open listings

No followed people

No reviews