U Mơ

U Mơ
U Mơ
231D/20 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP. HCM

Nama saya U MO, saya berasal dari An Giang Provin, Sekarang saya tinggal di Kota Ho Chi Minh. Saya lulus S1 di Institut Pertanian Bogor (Indonesia) dengan juruan Teknik sipil dan lingkungan.

Interpreter
26
Male
Vietnamese, Indonesian
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, M&A negotiation, Police, Medical, MC
Đại học Nông Nghiệp Bogor - Indonesia
1/ Tháng 10/2018 - BMB Steel - Kỹ sư dự án 2/ Tháng 5/2019 - Admin GA - PS Distribution

Dịch tháp tùng/ phiên dịch cho các doanh nhân, Tiểu thương, cá nhân, đoàn du lịch, Đoàn Đại biểu Thành Phố Hà Nội ... Dịch thuật các hồ sơ, quản lý fanpage,....

Kỹ Sư Xây Dựng Và Môi Trường
5.0
5.0

No open listings

No followed people

No reviews