Hương

Hương
Hương
Ho Chi Minh City

We are an event-organizing company

Client
My company
Vietnam
Events

2 open listings

No followed people

2 reviews (100% positive, 2/2)

Thời gian hơp gấp nên tài liệu cũng như thông tin về sự kiện là không đầy đủ. Tuy vậy cũng cám ơn sự hỗ trợ của Quý Công ty.

Thời gian hơp gấp nên tài liệu cũng như thông tin về sự kiện là không đầy đủ. Tuy vậy cũng cám ơn sự hỗ trợ của Quý Công ty.