EN-JP General Meeting (Half day)

Phí trả tại sự kiện (USD): 180
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: American University, European MBA school
Kinh nghiệm làm việc: 2 years at American companies, 1.5 year at European company, 5 years at Japanese companies
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: ■May 2017, Consecutive seminar, JP-VN, Japanese company, Seminar on waste incineration at ECOTECH exhibition ■Mar 2017, Real-time seminar, JP-VN, Can Tho City People's Committee, Seminar on clean energy ■Mar 2017, Consecutive seminar, JP-VN, Consortium of Japanese Companies, Seminar on waste incineration ■Mar 2017, Consecutive seminar, JP-VN, Osaka City Environment Department, Consortium of Japanese Companies, Seminar on waste separation at source ■Feb 2017, Real-time seminar, JP-VN, Major insurance company, Award ceremony and dinner party ■Jan 2017, Consecutive seminar, JP-VN, Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH), Seminar regarding labor procedures ■Jan 2017, Real-time seminar, MC, JP-VN, Major insurance company, Beginning of year all-company meeting and dinner party ■Dec 2016, Real-time seminar, JP-VN, Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH), Round table discussion with People's Committee of HCMC ■Nov 2016, Real-time seminar, EN-VN, Young business people's association of HCMC (YBA), Start-up seminar "Fail2Win" ■Nov 2016, Consecutive seminar, MC, JP-VN, Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fishing (MAFF), Japan Food Seminar ■Nov 2016, Real-time seminar, JP-VN, Japan Cosmetics Association, Japan Cosmetics Seminar ■Nov 2016, Real-time seminar, JP-VN, Esuhai Co., Ltd., Vietnam - Japan Education Seminar ■Sep 2016, Real-time seminar, EN-VN, Young business people's association of HCMC (YBA), CEO Forum 2016 with more than 1,000 CEOs participating
Chuyên ngành: Business, economics, politics, environment, healthcare
Tuổi của PDV: 33
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N1/1kyu
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 8
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 11.0
Sở thích: Music, photography

Hello,


My name is Dan. I have been an interpreter for more than 8 years. I have lived 11 years in English-speaking environments and 3 years in Japan. I have worked 3 years for Western companies and 5 years for Japanese companies.


This is the listing for English - Japanese interpretation events up to general meeting.


If you are looking for events higher than general meetings, such as high-level meetings, meetings with more than 8 participants, M&A negotiations, seminars, etc. please kindly

check out my other listings located at my profile:

https://www.freelensia.com/en/danorma


Thank you.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.