Thông tin về Freelensia

Về chúng tôi

TỔNG QUAN 

Freelensia là một cộng đồng nơi các phiên dịch viên có thể quảng cáo dịch vụ phiên dịch cho những doanh nghiệp tìm kiếm phiên dịch ngắn hạn phục vụ các sự kiện. Cả phiên dịch viên và doanh nghiệp đều được gọi chung là “thành viên” của cộng đồng Freelensia. 

XÁC MINH PHIÊN DỊCH VIÊN 

Phiên dịch viên trên Freelensia đã được xác minh bởi ban quản trị trang web. Xác minh của chúng tôi bao gồm thẻ Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân Việt Nam, chứng chỉ ngôn ngữ và phỏng vấn đơn giản kinh nghiệm phiên dịch. Chúng tôi thường xuyên giám sát nội dung đăng, tuy nhiên, không thể đảm bảo rằng những thông tin được đăng là chính xác 100%. 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Freelensia giữ liên hệ chặt chẽ với phiên dịch viên để đảm bảo họ thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. Chúng tôi cũng triển khai nhiều tính năng khác như đánh giá của người sử dụng, lịch sử khách hàng, v.v. để đảm bảo việc cải tiến liên tục của dịch vụ phiên dịch. Tuy vậy, chúng thôi không thể đảm bảo chất lượng phiên dịch sẽ đạt như mong đợi. 

HỦY BỎ VÀ BỒI THƯỜNG 

Khi bạn chọn nút “đặt lịch”, bạn đồng ý thanh toán trước số tiền đặt lịch cho platform để đặt lịch với phiên dịch viên. Khi có phát sinh hủy đơn hàng, bên yêu cầu hủy sẽ thanh toán các chi phí như được nêu trong phần “Hủy” của Hướng dẫn sử dụng. 

 

Vui lòng xem bản đồ đến văn phòng của chúng tôi dưới đây: