May 7th EN-FR Cabin interpreter needed in HCMC

Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Lãnh đạo của phía bạn: Private companies
Lãnh đạo của phía đối tác: Private companies
Ngành nghề của sự kiện: Economics, trade
Tổng số người tham dự: 300
Ngày bắt đầu sự kiện: Tháng năm 7, 2019
Giờ bắt đầu sự kiện: 08:00
Ngày kết thúc sự kiện: Tháng năm 7, 2019
Thời gian kết thúc sự kiện: 17:30
Tổng ngân sách cho sự kiện (USD): 400
Phiên dịch viên có thể trao đổi danh thiếp với các bên liên quan hay không?: Không

Hi,


I am looking for a French-English real-time interpreter to translate alongside myself in a full-day business seminar in Ho Chi Minh City on May 7th, 2019.


If you are interested, please provide your listing, price and interpretation or introduction video.


Thanks!

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.