Hương

Hương
Hương
Thành Phố Lan Châu-Tỉnh Cam Túc-Trung Quốc

Du học sinh ngành Y tại Trường đại học Y Dược Cam Túc-Trung Quốc

口译员
2001
22
女性
越南语, 中文
医生
Du học sinh tại trường Y Dược Cam Túc
2 năm làm phiên dịch cho công ty thương mại tại Bắc Ninh Việt Nam

Phiên dịch tại công ty Goertek Việt Nam

Phiên dịch tại công ty Douglas Việt Nam

Thương mại,y dược
4级
中级(口试)
2.5
0.5

没有公开的信息

没有关注者

没有评论