Phúc

Phúc
Phúc
Ho Chi Minh city, Vietnam

Hi guys,

I am Phúc (Ivan), currently a junior at University of Economics Ho Chi Minh City (UEH). Although my major is in Finance, I would like to take the challenge as an interpreter and hope to be a brigde connecting international business to Vietnam, pursuing my career in both finance and interpreting.

---------

Chào mọi người,

Mình là Phúc (Ivan), hiện đang là sinh viên năm 3 trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù chuyên ngành của mình là Tài chính, mình mong muốn có thể đón nhận thử thách làm một phiên dịch viên và hi vọng có thể trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp quốc tế tới Việt Nam, theo đuổi sự nghiệp của mình cả về tài chính và phiên dịch.

口译员
20
男性
英语, 越南语
观光导游, 出席展位, 参观展会
University of Economics Ho Chi Minh City
0.0
0.0

1 公开的信息

没有关注者

没有评论