Linh

Linh
Linh

1 إعلان مفتوح

لا يوجد متابعين

2 مشاركات (100% إيجابي, 2/2)

I truly appreciate the valuable assistance that you provided me to help me prepare for my translation job.

Ha عن الإعلان English - Japanese Simultaneous interpretation (half day) سنوات ‎5‎ قبل.

Cám ơn Quý Công ty đã tin dùng dịch vụ của tôi lần thứ 2. Quý Công ty đã cung cấp tài liệu rất đầy đủ và hỗ trợ tôi hoàn thành công việc mình. Hy vọng có dịp hợp tác với Quý Công ty vào dịp tới.