Kim

Kim
Kim
Đà Nẵng

Hiện tại tôi đang là một học viên tiếng trung. Đã học đến hsk4 nếu bên công ty , cá nhân nào cảm thấy tôi phù hợp . Xin hãy chọn tôi. Tôi rất cảm ơn mọi người

Interpreter
2003
20
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, PG, Real-time (1 person covers all)
Hsk4
Dịch tài liệu
Tiếng Trung
Level 4
Intermediate
1.0
6.0

No open listings

No followed people

No reviews