Khánh

Khánh
Khánh
Hà Nội

Tốt nghiệp bậc đại học và thạc sỹ tại Thái Lan. Sinh sống và làm việc hơn 10 năm tại Thái Lan.

Interpreter
33
Male
Vietnamese, Thai
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

1 open listing

No followed people

No reviews