Khánh

Khánh
Khánh
Hà Nội

Tốt nghiệp bậc đại học và thạc sỹ tại Thái Lan. Sinh sống và làm việc hơn 10 năm tại Thái Lan.

Phiên Dịch Viên
33
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Thái
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá