Suzy

Suzy
Suzy
90 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

哈喽!大家好!我是胡志明市专业中-英-日-越翻译SUZY.我有4年多当商务翻译:拜访客户,考察市场,转交技术,陪同escort, 同传 simulatenous and consecutive interpreting,。。。)和其他要求水平高的。这几年来我接很多案例帮到客户个人与商务团,政府团达到他们的目标。因为是一个活泼,开朗,自信,好学和仔细的姑娘我希望能够帮到你们。所以 未来哪位想来越南做生意可以来找SUZY!

谢谢大家!

Xin chào!Tôi là Suzy Nguyen, hiện đang là Phiên dịch viên chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có kinh nghiệm phiên dịch tại khoảng hơn 500 hội thảo vừa và lớn trong 4 năm qua, cùng nhiều khóa đào tạo, họp cấp cao, tháp tùng,.. Chuyên ngành đa dạng từ tài chính, đầu tư, kinh doanh, đến công nghệ, nông nghiệp, thực phẩm, pháp lý, y khoa, du lịch, thẩm mỹ làm đẹp, giáo dục, chuyển giao công nghệ...


Tôi không chỉ giúp khách hàng đạt được hiệu quả tốt nhất trong công việc và mục tiêu đề ra trước đó mà còn dùng những kiến thức về lịch sử, văn hóa,địa lý mà tôi tích lũy trước đó giúp khách hàng hòa nhập với đời sống và đặc thù kinh doanh tại thị trường Việt Nam, dùng những tài nguyên mà tôi có trước đó liên kết trực tiếp giữa nguồn cung và nguồn cầu.


Với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, tôi hân hạnh được hỗ trợ quý khách vượt qua rào cản ngôn ngữ và đạt được thành công trong công việc tại Việt Nam.

Many thanks!

Interpreter
27
Female
English, Vietnamese, Japanese, Chinese, Korean
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Court, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
4 năm cử nhân ngôn ngữ Trung Quốc tại HCMC Open University và 2 năm học bổng tại 四川大学
4 năm phiên dịch Trung- Anh -Nhật

-Trợ giảng tại Nhật ngữ Đông Du

- Tour Operator tại Lạc Hồng Tourist

-Sales Manager tại Công ty quốc tế Zhouyang

-Làm Freelencer đến nay: dịch cho Alibaba,Lazada, Xiaomi

-TV ENTERTAINMENT CONTENT DEVELOPMENT IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION- ONECOIN

-Artificial Intelligence Chartered Accountants and Digital disruption Conference 2018

-HONGKONG-BEIJING JOINT INVESTMENT AND PARTNERSHIP MISSION TO THAILAND,VIETNAM AND CAMBODIA 2019

e-commerce, medical, travel,business,high tech,
N2/2kyu
750
7.0
Level 4
Level 6
Advanced
4.0
2.0

5 open listings

7 followed people

No reviews