Trang

Trang
Trang
ho chi minh, Vietnam

Tốt nghiệp khoa Hàn Quốc học trường ĐH Hồng Bàng.

Topik 5

Interpreter
24
Female
Vietnamese, Korean
Tour guide, General business meeting, Real-time (1 of 2 persons)
Level 6
1.0
2.0

No open listings

No followed people

No reviews