Trang

Trang
Trang
ho chi minh, Vietnam

Tốt nghiệp khoa Hàn Quốc học trường ĐH Hồng Bàng.

Topik 5

통역사
24
여자
베트남어, 한국어
여행 가이드, 일반 비즈니스 미팅, 동시 통역(2명 중 1명)
6급
1.0
2.0

공개 공고 없음

팔로우 한 사람 없음

리뷰 없음