Tiên

Tiên
Tiên
577/47/27 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hiện tại đang là sinh viên năm 3

Interpreter
20
Hembra
Inglés, Vietnamita
Guía turístico, PG, Asistencia stand
đang là sinh viên năm 3
làm phục vụ, gia sư, và đang làm trợ giảng tiếng anh

chưa có

Biên-phiên dịch
0.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews