Phiên dịch Nhật Việt (thương đàm cấp độ cao ~ MC, 0.5 ngày)

Frais à payer lors de l'événement (USD): 110
Langue de l'annonce: Vietnamien
Langues d'interprétation:
Anglais
Vietnamien
Japonais
Chinois
Coréen
Thaïlandais
Indonésien
Espanol
Russe
Français
Portugais brésilien
Arabe
Hindi
Autre
Types d'interprétation:
Guide touristique
PG
Personnel de kiosque
Visite d'exposition
Visite d'usine
Escorte
Réunion générale
Réunion de haut niveau
Négociation M&A
Interrogatoire de police
Audience
Visite médicale
Visite de courtoisie
Séminaire d'interprétation consécutive
MC
Interprétation simultanée (1 de 2 personnes)
Interprétation simultanée (1 personne couvre tous)
Assistant d'interprétation simultanée
Présence:
Interprétation sur place
Télé-interprétation
Expérience éducative: Tốt nghiệp Khoa Điện Điện Tử - Ngành Điều Khiển Tự Động của Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM (BKU/HCMUT) năm 2008
Expérience professionnelle: Liên tục sử dụng tiếng Nhật làm việc tại công ty Nhật từ sau khi tốt nghiệp đại học (ở Nhật năm 2008-2012, ở Việt Nam từ năm 2013 đến nay)
Liste des travaux d'interprétation antérieurs: Về công việc chính, có nhiều kinh nghiệm đóng vai trò cầu nối giữa người Nhật và người Việt. Về công việc phụ, đang tích cực làm tự do biên phiên dịch cho dự án khảo sát thị trường, thương thảo, hội nghị...
Industries de spécialisation: Điện điện tử, điều khiển tự động, FA, IT, sản xuất, thiết bị y tế, môi trường, huấn luyện đào tạo (luôn mong muốn được thử sức ở lĩnh vực mới)
Age de l'interprète: 34
Sexe de l'interprète: Homme
Nationalité de l'interprète: Vietnamien
Niveau JLPT de l'interprète: N1/1kyu
Années de l'expérience d'interprétation: 11
Années vécues dans le pays natal de la langue d'interprétation: 4.0
Loisir: Du lịch, đọc sách, giao lưu kết bạn (luôn lạc quan yêu đời!)
Vidéos: https://youtu.be/UmW3aEDDAgk

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.


https://www.youtube.com/watch?v=9Q_fbn3bPDU&t=2s

Commentaires (0)

Vous devez vous connecter pour envoyer un nouveau commentaire.