Hương

Hương
Hương
27/8 Tổ 60 kp3, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Có thể sử dụng thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh cơ bản

Interpreter
24
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, Real-time (1 of 2 persons)
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung, có bằng HSK 5
Làm phiên dịch trong công ty
Tiếng Trung
Level 5
Intermediate
2.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews