Hương

Hương
Hương
27/8 Tổ 60 kp3, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Có thể sử dụng thành thạo tiếng Trung và tiếng Anh cơ bản

Phiên Dịch Viên
24
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Trung
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Đồng thời (1 trong 2 người)
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung, có bằng HSK 5
Làm phiên dịch trong công ty
Tiếng Trung
Cấp 5
Cấp trung
2.0
0.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá