Cần tìm phiên dịch cabin Anh-Việt ngày 16/8/2017 TPHCM

この投稿について

同時通訳 (1人のみ担当)
Kinh tế
2017/08/16
14:00
2017/08/16
15:00
0

Xin chào các bạn, mình đang có nhu cầu tìm phiên dịch cabin (1 người dịch, nửa ngày), ngôn ngữ Anh – Việt cho sự kiện của công ty.


- Thời gian: ngày 16/8/2016

- Địa điểm: Quận 1, TPHCM

- Thời gian dịch chính thức: khoảng 14:00 – 15:00

(Buổi sáng có gặp trước với đại diện để trao đổi về nội dung dịch cho buổi chính thức)

- Nội dung dịch: về lĩnh vực Kinh tế

コメント・お問い合わせ (0)

コメントを送信するには ログイン が必要です