Cần tìm phiên dịch cabin Anh-Việt ngày 16/8/2017 TPHCM

关于此清单

同声传译 (1人全包)
Kinh tế
2017年Aug16日
14:00
2017年Aug16日
15:00
0

Xin chào các bạn, mình đang có nhu cầu tìm phiên dịch cabin (1 người dịch, nửa ngày), ngôn ngữ Anh – Việt cho sự kiện của công ty.


- Thời gian: ngày 16/8/2016

- Địa điểm: Quận 1, TPHCM

- Thời gian dịch chính thức: khoảng 14:00 – 15:00

(Buổi sáng có gặp trước với đại diện để trao đổi về nội dung dịch cho buổi chính thức)

- Nội dung dịch: về lĩnh vực Kinh tế

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论