Quynh Anh (クィン アィン)

Quynh Anh (クィン アィン)
Quynh Anh (クィン アィン)
Tay Ho - Ha Noi

Mình tên là Quỳnh Anh. Hiện đang làm quản lý khách hàng và sale tại một Agency Quảng cáo của Nhật, mình đã có 8 năm sinh sống và học tập tại Nhật Bản, cũng như hơn 3 năm kinh nghiệm đi làm tại công ty nhật nên mình cũng có tự tin về khả năng tiếng Nhật thương mại, và giao tiếp khách hàng/ đối tác một cách linh hoạt.

통역사
28
여자
베트남어, 일본어
여행 가이드, 부스 수행, 전시회 방문, 공장 방문, 수행, 일반 비즈니스 미팅, M&A 협상, 순차통역 세미나, MC, 동시 통역(2명 중 1명), 동시 통역(1명 혼자)
6
3
Quản trị dịch vụ
N2/2kyu
3.0
8.0

공개 공고 없음

팔로우 한 사람 없음

리뷰 없음