Quynh Anh (クィン アィン)

Quynh Anh (クィン アィン)
Quynh Anh (クィン アィン)
Tay Ho - Ha Noi

Mình tên là Quỳnh Anh. Hiện đang làm quản lý khách hàng và sale tại một Agency Quảng cáo của Nhật, mình đã có 8 năm sinh sống và học tập tại Nhật Bản, cũng như hơn 3 năm kinh nghiệm đi làm tại công ty nhật nên mình cũng có tự tin về khả năng tiếng Nhật thương mại, và giao tiếp khách hàng/ đối tác một cách linh hoạt.

口译员
28
女性
越南语, 日语
观光导游, 出席展位, 参观展会, 参观工厂, 护航舰, 一般商务会议, 并购谈判, 交替传译研讨会, MC, 同声传译(2人之1), 同声传译 (1人全包)
6
3
Quản trị dịch vụ
N2/2级
3.0
8.0

没有公开的信息

没有关注者

没有评论