Huynh Anh

Huynh Anh
Huynh Anh
Hồ Chí Minh city

Hi, I am Korean Interpreter. Nice to meet you

통역사
23
여자
베트남어, 한국어
여행 가이드, 전시회 방문, 일반 비즈니스 미팅
bachelor
2 years

GyeongJu world culture expo

G-Fair Korea

HCM city tourguide

...

comestic
5급
2.0
1.0
고객
개인을 위해 필요

1 공개 공고

팔로우 한 사람 없음

리뷰 없음