Huynh Anh

Huynh Anh
Huynh Anh
Hồ Chí Minh city

Hi, I am Korean Interpreter. Nice to meet you

口译员
23
女性
越南语, 韩语
观光导游, 参观展会, 一般商务会议
bachelor
2 years

GyeongJu world culture expo

G-Fair Korea

HCM city tourguide

...

comestic
5级
2.0
1.0
客户

1 公开的信息

没有关注者

没有评论