[Nửa ngày] Phiên dịch Nhật- Việt meeting, thăm nhà máy

About this user

Interpreter
28
Female
Vietnamese, Japanese
Booth attendance, Factory visit, General business meeting
2009~2013: Diplomatic Academy of Vietnam
2013~2016: Daiwa House Vietnam limited liability company; 2016~now: COWELL Asia limited liability company

- Factory visit

- General business meeting

- Business matching

- Interview Vietnamese information technology developers to work in Japan

- Japanese volunteers' charity activity in Vietnam

Information technology, construction
N1/1kyu
865
2.0
0.5

About this listing

130
Vietnamese
Vietnamese , Japanese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting
On-site interpretation, Remote interpretation

Xin chào. Tôi là Chi, phiên dịch viên tự do.


Tôi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Tôi có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản.


Hiện tại, tôi đang làm công việc biên phiên dịch tại một công ty về IT của Nhật Bản và tôi làm công việc phiên dịch tự do khi có thể sắp xếp được thời gian.


Tôi có ưu thế dịch các chuyên ngành kinh tế, thương mại, IT, xây dựng.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.