[Nửa ngày] Phiên dịch Nhật- Việt meeting, thăm nhà máy

About this user

Interpreter
31
Female
Vietnamese, Japanese
Booth attendance, Factory visit, General business meeting
ベトナム外交学院大学
大和ハウスベトナム、コウェル・アジア株式会社、LINEベトナム、Extremeベトナム、FLINTERSベトナム

・工場訪問

・ビジネス商談

・ビジネス・マッチングイベント

・ベトナムの情報技術科学の学生の面接

・日本人のチャリティグループがベトナム人の被害者のお見舞いツアーの通訳

IT系、情報技術、構築
N1/1kyu
865
5.0
0.5

About this listing

160
Vietnamese
Vietnamese , Japanese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting
On-site interpretation, Remote interpretation

Xin chào. Tôi là Chi, phiên dịch viên tự do.


Tôi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Tôi có 9 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản.


Hiện tại, tôi đang làm công việc biên phiên dịch tại một công ty về IT của Nhật Bản và tôi làm công việc phiên dịch tự do khi có thể sắp xếp được thời gian.


Tôi có ưu thế dịch các chuyên ngành kinh tế, thương mại, IT, xây dựng.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.