Hương

Hương
Hương
Thành Phố Lan Châu-Tỉnh Cam Túc-Trung Quốc

Du học sinh ngành Y tại Trường đại học Y Dược Cam Túc-Trung Quốc

Interpreter
2001
22
Female
Vietnamese, Chinese
Medical
Du học sinh tại trường Y Dược Cam Túc
2 năm làm phiên dịch cho công ty thương mại tại Bắc Ninh Việt Nam

Phiên dịch tại công ty Goertek Việt Nam

Phiên dịch tại công ty Douglas Việt Nam

Thương mại,y dược
Level 4
Intermediate
2.5
0.5

No open listings

No followed people

No reviews