Mạnh

Mạnh
Mạnh

Phiên dịch tự do

Interpreter
29
Male
Vietnamese, Chinese
Tour guide
6 năm
4 năm

Hướng dẫn viên, dịch thuật truyện tranh

Du lịch
Level 5
Intermediate
6.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews