Mạnh

Mạnh
Mạnh

Phiên dịch tự do

Phiên Dịch Viên
29
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Trung
Hướng dẫn viên du lịch
6 năm
4 năm

Hướng dẫn viên, dịch thuật truyện tranh

Du lịch
Cấp 5
Cấp trung
6.0
0.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá