Chau

Chau
Chau
Quận 7, Hồ Chí Minh

Làm CTV dịch thuật hơn 5 năm, từng cộng tác với các công ty chuyên dịch thuật như Cnn, tomato, alztran....

Kinh nghiệm dịch hành chính, chuyên kỹ thuật, kế toán, y tế, ...

Đối ứng tốt, phản xạ nhanh, từ vựng tốt...

Interpreter
37
Female
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, Police, Medical, Real-time (1 person covers all)
Cao đẳng kế toán
TPD Cnn

- CTV công ty dịch thuật

- Nhận dịch tự do mọi ngành nghề

N2/2kyu
10.0
0.0

2 open listings

No followed people

No reviews