Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

About this listing

400
Vietnamita
Inglês, Vietnamita
Tempo real (1 pessoa cobre todo)
No local interpretação

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.