Phiên dịch viên Nhật - Việt tại Cần Thơ (một ngày)

About this user

Interpreter
25
Masculino
Inglês, Vietnamita, Japonês
Guia turístico, Booth atendimento, Visita exposição, Escolta, Tribunal
University
Event executive
Đông Phương học - Nhật Bản học
N3
6.0
1.0
0.0

About this listing

60
Vietnamita
Vietnamita, Japonês
Guia turístico, Booth atendimento, Visita exposição, Escolta
No local interpretação

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.