Vân Anh

Vân Anh
Vân Anh
Ho Chi Minh City

Tìm PDV Nhật Việt

1 открытое объявление

Ни на кого не подписан(а)

9 отзывы (100% позитивн., 9/9)

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Hương о публикации JA - VI interpretation for General meeting, Exhibition 6 лет назад.

hi

Tuan о публикации Japaness,Vietnamess 6 лет назад.

Xin cám ơn Quý Công ty vì đã cung cấp đầy đủ lịch trình và nội dung phát biểu. Sự kiện diễn ra tốt đẹp.

Danny о публикации 日越・逐次セミナー・司会者、半日単位 6 лет назад.