VCH

VCH
VCH
Ho Chi Minh City

1 open listing

No followed people

9 reviews (100% positive, 9/9)

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

hi

Tuan about listing Japaness,Vietnamess 1 years ago.

Xin cám ơn Quý Công ty vì đã cung cấp đầy đủ lịch trình và nội dung phát biểu. Sự kiện diễn ra tốt đẹp.