Vân Anh

Vân Anh
Vân Anh
Ho Chi Minh City

Tìm PDV Nhật Việt

1 件の公開投稿

フォロー中の人はいません

9 レビュー (100% 高評価, 9/9)

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Hương さんから以下の件でレビューいただきました JA - VI interpretation for General meeting, Exhibition 2年前.

hi

Tuan さんから以下の件でレビューいただきました Japaness,Vietnamess 2年前.

Xin cám ơn Quý Công ty vì đã cung cấp đầy đủ lịch trình và nội dung phát biểu. Sự kiện diễn ra tốt đẹp.

Danny さんから以下の件でレビューいただきました 日越・逐次セミナー・司会者、半日単位 2年前.