General Meeting Interpreter in Shanghai (One Day)

ค่าธรรมเนียมการจัดกิจกรรม (USD): 600
รายชื่อภาษา: ภาษาอังกฤษ
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ตำรวจ
ศาล
ทางการแพทย์
ต่อรอง M&A
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: BA
ประสบการณ์การทำงาน: 14-year
รายชื่อของงานแปลในอดีตที่ผ่านมา: Chemical & Healthcare Sector: Roche Diagnostics AACC Peer Xchange ,Chicago,2018/08/02 Formosa Group PHA and Hazop Workshop by IHS Global, 2014年9月-11月Ningbo,Kunshan China Gas and Oil Forum, Xi'An,2013 Applied Materials Summit,Shanghai,related to solar panel and new renewable energy ,2011 ATLAS Weathering Test Acceleration Tech Summit,2017/11/09,Shanghai Heraeus PV Summit, 2011 UBS Chemical China Supplier Screening Meeting.On­site meeting interpreter for Indian management team while visiting Chinese suppliers.Shanghai,Nanjing,2010. World Urban Forum, renewable and sustainable development,Nanjing 2008 ● FCPA Investigation Review of Pfizer at Skadden International law firm,2012 ● Progesterone API OPI ,Mckinsey Corp,2017 ● JCI Accreditation interpreter in Wuhai Maternity and Child care hospital, 2012 ● JCI Accreditation Interpreter in Nanjing Plastic Surgery Hospital,2012 ● Abott.On­site company annual meeting.Sanya city, 2009. ● Fortimedex company. Shanghai Medec Exhibitor’s Interpreter, assisting CEO in medical devices presentation to visitors.2006,2008,2009,Shanghai. ● US Hygienna.CEO conference interpreter while meeting with Chinese suppliers for food security testing equipments.2009, Shanghai. ● Norvatis Pharmacy Group Meeting at Shanghai Dongfang International Hospital.Shanghai,2010. ● Skane Care Presentation at Swedish Pavilion,Shanghai,2010. ● LabCORP. Interpreter for the vice president discussing Joint venture structure and business expansion strategy in China with China local lab company,Shanghai, Hangzhou,2009. ● ConAgra Food. Interpreter for qualified packaging supplier screening meeting.Shanghai,2006. ● GSK Valuation Assurance Team Review,Shanghai,Hangzhou (July 16-July 27th,2018 ● ACI 3rd China Import Trade Compliance Summit,Shanghai 2014 ● Novartis GMP and QMS Workshop,Hangzhou,Jan 15­19 2014 Bain Capital Anti­corruption Forum,Shanghai 2013 ● Faslodex Zoladex Investigator Meeting about (by Quentiles and Astazeneca) Shanghai,2013 ● Apex Asia, Educational Seminar Shanghai 2013 ● Anti­corruption Shanghai Summit,June 18­19,2013 ● BAXTER BAX855 Investigator meeting for Hemophilia treatment June 1st ,Thailand,2013 ● Norvartis ALOE Workshop 2 on GMP and QMS training session ,May 22­May 30th,Hangzhou, 2013 ● Investigator's meeting (Active Biotech)on Prostate Cancer ,2012 ● BD WH&C Cervical Cytology Training Session,Shanghai,2011 ● PhIA 2011 Generics Drug Innovation Summit,Shanghai,2011 ● Trace International Anti­bribery and corruption Congress in Shanghai,2011 ● Huashan Hospital Clinical Trial Training Session,Shanghai,2011 ● C919 COMAC JDP Work Progess Report meeting,Shanghai,2011 ● IDEO Food Interview Meeting in Shanghai,Hangzhou,2011 ● Lafarge Distributor Press Conference. SI for talk about “Opportunities and Challenges in China: distributing cement, aggregate, and gypsum products”. Shanghai, 2010. ● Larfarge and Paris­Belleville Ecole Nationale Superieure d'Architecture joint event on Affordable Housing and Sustainable cities. SI for the workshops and panel meetings. Attendance:500. Shanghai, 2010. ● Across Investigator Conference, Nycomed Spirometry Training session. SI, 2011 ● Eurogate Terminal Group Roadshow in Shanghai,2011 ● ILTS International Liver Transplantation Conference.Shanghai,2010. ● GE Mammography Unit Congress.SI,2010. ● Shanghai Finance Outsourcing Collaboration now. Interpreter for GE capital and United Bank of Switzerland,2010. ● Countermeasures on Subprime Mortgage Crisis. SI for Prof. Robert Mundell’s speech with 600 people in attendance. Nanjing University, December, 2008. ● MCI Event company.SI for workshop sessions for Tongji Designing Institute.2010. ● Steel Industry Summit. SI for talks about sales and marketing during financial crisis. Attendance: 400p. Shanghai, 2009. Finance and Investment Sector: ● American law firm Arguedas Cassman&Headley Investigation Interview on MessageSoft China in terms of tax evasion charge,Hong Kong,2012 ● PCAOB Audit on E&Y firm in Hong Kong in regard of well-known internet company listed in US stock market,2017 ● Sino­US Capital Group.Interpreter for hospital M&A negotiation and investment projects, 2010,Shanghai. ● AIA Insurance company. President interpreter for during a speech about insurance at Shanghai Finance and Economic University.Attendance:500p.2007. ● ING Asia. Meeting Interpreter for President while setting up WOFE office in   Hong Kong with its Chinese partner and real estate investment plan­making in China.Shanghai,2008. ● Sheraton Capital LTD. Interpreter for President during meeting with Pudong Municipal government on Shanghai Tower investment by introducing Baccarat Crystal hotel into the tower.2008, Shanghai. ● ZJ198.com.Project interpreter for real estate financing project.Shanghai, 2009. ● (OVERSEAS)Shanghai Gammastar Medical Group Company. President Chief Interpreter in Dubai and Cairo Rep office. Egypt and UAE for wholly investment plans for tumor centers, 2007­-2008. ● The 8th ARJ21 Programme System Supplier Annual Meeting,2012 ● Ushi Social Networking and Talent Management Summit,Shanghai,2012 Machinery Sector: ● Shanghai International Piling and Deep Foundation Summit,2011 ● Columbus Mkinnon Quality Function Review, in house marketing survey about hoist feedback from the client in the entertainment industry,2017 ● Morgan Stanley invested company (Breitenfeld). On site technical interpreter for negotiations between Managing Director and Chinese buyer. Shanghai, Jiangyin and Wuxi, June, 2010. ● ECA2 event company.On­site interpreter for American and European project teams including project design, implementation, and operation of mobile fountain project associated with the Expo opening ceremony. Shanghai, April­May, 2010 ● USA Seal Lock company. On­site interpreter for negotiations between client and Chinese factory.Shanghai, 2007. ● (India)Shanghai Nijie Logistics Shipping Company. On­site interpretation in India for large industrial equipment inspection at Paradip port. Sep, 2009. ● American National Energy Co., Ltd. On­site inspection and quality­ assurance meetings interpretation between the client and Chinese tube factory. Shanghai , 2007. ● Shanghai Shijie Electronics, Ltd. Interpreter for meeting with OEM company, a components supplier for NASA in the US. Shanghai, 2009. ● MASTOR MERFAA Engineering Company (Saudi Arabia company). Interpretation for purchasing and contract negotiations with factories in Shanghai, Zhejiang and Jiangsu provinces, 2004­2005. Shanghai Expo Participant Country Summit. SI for meetings about pavilion construction, operation, deliverables, and services, Attendance: 1000. Shanghai, 2008 ● Singapore AP Communications. Sanya Annual meeting SI for Pharmacy company Abott.2009 ● China Travel Innovation Summit. Simultaneous Interpretation for audience of 400 people. Shanghai,May 12­13, 2009 IT and Electronics: ● HP Consumer Partner Summit,Seoul ,2014 ● Huawei LTE 4G Summit Nanjing,2014 ● LSI IPR Investigation Meeting in Qingdao,Shandong,2014 ZTE Limited company,CMMI 3 Pre­appraisal,Shanghai, Nanjing,2011 ● Lafarge. Media Director on­site interpreter for promotion at French pavilion of Shanghai expo.2010. Dmg world media. SI for” Digital Marketing”conference.Beijing,Nov,2009 ● Beijing Softtech Development Company. SI for Lead Appraiser and authorized observer during CMMI Maturity 2 evaluation, Tianjing, 2010. ● EF(Nanchang). On­site Business English training session interpreter for Jiangling Import &Export Co.,Ltd and Huawei Technologies.Nanchang,2002­2003. ● ABB.On­site trainer's interpreter at Project Management training session offered by ESI.Shanghai,2006. ● QAI Global.Training session interpreter for gold testing team at Sungard company,Shanghai,2010. ● Shanghai Nineyou IT Co.,Ltd. Overseas Conference Interpreter during US game project development and operation.Shanghai,2006­2007. ● Group 1 Software. Press conference interpreter at new CRM product launch. Shanghai,2006. ● Porsche China GM Leadership and Management Training Session,2011 ● Infosys Technology Ltd Foundation Laying Ceremony,2011
ความเชี่ยวชาญ: Life Science,pharmaceuticals,IT
อายุล่าม: 36
เพศล่าม: ผู้ชาย
สัญชาติของล่าม: จีน
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 14
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 4.0
งานอดิเรก: Sports
วิดีโอ: https://youtu.be/gxIP84C-AoA

Hi,I am Creed from Shanghai,I had exposure in US as well,I am keen to provide premium interpretation service to help you achieve your business goals in China and Asia,leave me a message here and I will get back to you as soon as I can.Thanks

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.