Thật

Thật
Thật
Tp.HCM

Tôi tên là Thật, sinh ngày 1/3/1980, tốt nghiệp đại học bách khoa và từ tu nghiệp tại Nhật Bản, có trình độ tiếng nhật 2 kyu và hơn 10 năm làm việc tại công ty Nhật tại Việt Nam. Tôi có khả năng biên phiên dịch tiếng Nhật về các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, sản xuất, văn hóa...

Tôi rất mong muốn tìm được cơ hội biên phiên dịch.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Interpreter
39
Male
Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting
Đại học , từng tu nghiệp gần 2 năm tại Nhật
13 năm tại công ty Nhật
kỹ thuật
N2/2kyu
10.0
2.0

No open listings

No followed people

No reviews