Thật

Thật
Thật
Tp.HCM

Tôi tên là Thật, sinh ngày 1/3/1980, tốt nghiệp đại học bách khoa và từ tu nghiệp tại Nhật Bản, có trình độ tiếng nhật 2 kyu và hơn 10 năm làm việc tại công ty Nhật tại Việt Nam. Tôi có khả năng biên phiên dịch tiếng Nhật về các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, sản xuất, văn hóa...

Tôi rất mong muốn tìm được cơ hội biên phiên dịch.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phiên Dịch Viên
39
Nam
Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường
Đại học , từng tu nghiệp gần 2 năm tại Nhật
13 năm tại công ty Nhật
kỹ thuật
N2/2kyu
10.0
2.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá