Dalia

Dalia
Dalia
35749

My name is Dalia, I am 26 years old. I was born in Mexico, and I moved to Alabama in 02. I’m a very friendly person, and I have my clients best interest at heart. I’m responsible and loyal. I hope to meet you soon!


Mi nombre es Dalia, y tengo 26 años de edad. Nací en Mexico y e vivido en Alabama desde el año 2002. Soy una persona amable y siempre tengo el mejor interés para mis clientes. Soy responsable y leal. Espero conocerte pronto!

Phiên Dịch Viên
26
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Cảnh sát, Tòa án, Y tế, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
High-school
Self employed

Court preliminary hearing, P4 Therapy (physical therapy), Translating & Interpreting Immigration Documents, Loan closing documents, Business calls.

10.0
18.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá