Ha

Ha
Ha
Duong Lam - Son Tay - Ha Noi - Viet Nam

bachelor of business administration

Phiên Dịch Viên
27
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Trung
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
bachelor of business administration
N2/2kyu
725
Cấp 5
2.0
3.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá