Emanuela

Emanuela
Emanuela
Italy

Hello,

This is Emanuela Villani, I'm 30 years old and I'm a professional Interpreter and Translator.

I've been living in China for 5 years.

I've a Bachelor Degree in Translation and Interpretation ( major in chinese-italian simultaneous interpreting) and I've been working as a freelance translator and interpreter for 5 years. My working languages are: italian,french,english,spanish and chinese. I offer different Interpreting services: business meetings, business trips, openings and presentations, training courses, trade fairs, factory visits. I'm also a Celta Certified English Teacher and I've been teaching for 5 years now.

I'd like to propose you my candidacy.

Phiên Dịch Viên
30
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Khác
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
Cấp 5
Cấp cao
5.0
5.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá