이은정

이은정
이은정
다낭

안녕하세요

저는 한국어 통역사 이은정이라고합니다

잘 부탁드립니다

감사합니다!

Phiên Dịch Viên
27
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, MC, Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
550
Cấp 4
4.0
4.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá