Hậu

Hậu
Hậu
Bình Nhâm 36, Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương, Vietnam

仕事よりも友達作りが好きです。

お気軽ににご連絡ください。

---

Ngoài công việc tôi cũng thích được giao lưu kết bạn.

Xin hãy liên hệ với tôi ngay khi cần nhé!

Phiên Dịch Viên
34
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Cảnh sát, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn, MC, Đồng thời (1 trong 2 người)
N1/1kyu
11.0
4.0
Khách Hàng
Bản thân tôi
Việt Nam
電気、IT、コンサルティング

18 bài đăng đang mở

4 người theo dõi

2 đánh giá (100% tích cực, 2/2)

電機関連の業務に携わってこられているので、業界は違いますが、専門的な技術的アドバイス通訳もしていただけたと思います。

大変丁寧な対応をいただきまして、業務を円滑に遂行することができました。かなり難しい内容もあったのですが、専門用語も事前に調べていただきましたので、特に大きな支障もなく、きちんと通訳をいただけました。