Laddawan

Laddawan
Laddawan
Wangthonglang

Can speak Thai, English, Japanese

Phiên Dịch Viên
39
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Thái
Tham quan nhà máy, Họp thông thường
MBA
Financial company
Textile, Finance
N2/2kyu
720
10.0
0.3

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá