Angela

Angela
Angela
3113, Bern, Switzerland

I would love to gain more experience with casual translating and interpreting jobs.

Phiên Dịch Viên
19
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp
Hướng dẫn viên du lịch, PG
0.0
1.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá