Andrea

Andrea
Andrea
2323 Crystal Springs Rd W, Tacoma, WA 98466, EE. UU.

Hi!

I am Andrea, Spanish interpreter and translator seeking to grow my network!

I specialize in medical and conference interpreting and I am now pursuing my certification.

Phiên Dịch Viên
1994
28
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha
Y tế, Đồng thời (1 trong 2 người)
Translation Degree from Universidad Nacional

Medical Interpreter for Transperfect

Medical Interpreter for Cyracom

Conference interpreter - UNICEF

6.0
7.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá