Pam

Pam
Pam
41 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Thai mother tongue, excellent English competancy both spoken and written, living in HCMC. Available for English-Thai

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá