Họp thông thường, hướng dẫn viên du lịch

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
23
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Họp thông thường
Study Accounting at Hanoi University of Science and Technology
Translate documents for QPS Interior Company, work as free tour guide, teacher at Aroma English center, teach IELTS

- Translate documents for QPS Interior Company,

- Work as free tour guide

- Translate health documents for a health company

Education, Tourism
7.5
1.0
0.0

Về bài đăng này

80
Tiếng Việt
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch, Họp thông thường
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.