EN-VN Tour Guide/Booth Attendance/Business Meeting One Day

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
22
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Họp thông thường
1.0
0.0

Về bài đăng này

110
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Họp thông thường
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

To be updated!

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.