Standard Consecutive Interpreting (Full day) - Long Tran

Phí trả tại sự kiện (USD): 50
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Bachelor of arts in Linguistics
Kinh nghiệm làm việc: Client meeting, roundtables, panel discussion, interview
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: ■Factory Visit ■Thailand Fair ■Art Exhibition
Chuyên ngành: Agriculture, IT, Medicine, Art, Machinery
Tuổi của PDV: 25
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 3
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Video: https://youtu.be/F1TM0SNUNpI

Interpreter Long Tran:


- Consecutive and escort interpreter


- Southern Vietnamese accent with moderate pace and bass-baritone voice


Consecutive Interpreting for :


- Interviewing session


- Meeting with clients


- Business dinner


- Round table discussion

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.